چرخ گوشت صنعتی سالوادور

نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • 1,200,000 تومان

  شبکه چرخ گوشت 42 سوراخ 3/5 سالوادور

 • 1,175,000 تومان

  شبکه چرخ گوشت 42 سوراخ 4/5 سالوادور

 • 642,000 تومان

  شبکه چرخ گوشت 32 سوراخ 3 سالوادور

 • 550,000 تومان

  شبکه 32 چرخ گوشت سالوادور نمره 12

 • 300,000 تومان

  تیغ چرخ گوشت سالوادور 32 خنجری

 • 620,000 تومان

  شبکه چرخ گوشت سالوادور 32 سوراخ 4/5

 • 650,000 تومان

  شبکه چرخ گوشت سالوادور 32 سوراخ 3/5

 • 460,000 تومان

  تیغ چرخ گوشت خنجری سالوادور سایز 42